استودیو هشت شنبه تا چهارشنبه 18:00 به مدت 90 دقیقه

استودیو هشت

🕰 شنبه تا چهارشنبه ساعت 18

🎧تهیه كننده: محمد بخشایش
🎤گویندگان: مصطفی امامی، آلا خامه یار، محیا اسناوندی
📋نویسنده: زهره رحیم حسینی
📞هماهنگی و ارتباطات: پویا رضایی

1401/02/25
|
06:41
دسترسی سریع
استودیو هشت