هزارتوی داستان جمعه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

چکیده برنامه هزارتوی داستان 31مرداد کارل چاپک

داستان کوتاه کلکسیون تمبر
کارل چاپک
محقق مجری کارشناس راوی داستان: بهناز بستاندوست
کارشناس: دکتر کیهان بهمنی
گوینده: رضا عمرانی
تهیه کننده :
ژاله محمدعلی

1399/06/04
|
16:34
دسترسی سریع
هزارتوی داستان