هزارتوی داستان جمعه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

هزارتوی داستان 14 شهریور شارلوت پرکینز گیلمن

چکیده برنامه هزارتوی داستان 14 شهریور شارلوت پرکینز گیلمن

داستان کوتاه کاغذدیواری زرد
محقق مجری کارشناس راوی: بهناز بستاندوست
کارشناس: فرزانه زحلی
تهیه کننده : ژاله محمد علی
گوینده: رضا عمرانی

1399/06/21
|
09:54
دسترسی سریع
هزارتوی داستان