هزارتوی داستان پنجشنبه ها 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

چکیده هزارتوی داستان جمعه اول اسفند ماکسیم گُرگی و داستان رمان

راوی داستان مجری کارشناس پژوهشگر: بهناز بستاندوست
کارشناس: دکتر کیهان بهمنی
گوینده رضا عمرانی
تهیه کننده: ژاله محمدعلی

راوی داستان مجری کارشناس پژوهشگر: بهناز بستاندوست
کارشناس: دکتر کیهان بهمنی
گوینده رضا عمرانی
تهیه کننده: ژاله محمدعلی

1399/12/28
|
13:36
دسترسی سریع
هزارتوی داستان