هزارتوی داستان پنجشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

چکیده برنامه هزارتوی داستان گراتسیا دلددا 15 اسفند

راوی، محقق ، مجری کارشناس: بهناز بستاندوست
کارشناس: دکتر کیهان بهمنی
گوینده رضا عمرانی
تهیه کننده: ژاله محمدعلی

راوی، محقق ، مجری کارشناس: بهناز بستاندوست
کارشناس: دکتر کیهان بهمنی
گوینده رضا عمرانی
تهیه کننده: ژاله محمدعلی

1400/01/18
|
18:32
دسترسی سریع
هزارتوی داستان