هزارتوی داستان پنجشنبه ها 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

هزارتوي داستان

چکیده برنامه هزارتوی داستان ارنست همینگوی 19 فروردین

مجری کارشناس، محقق، راوی داستان: بهناز بستان دوست
کارشناس و مترجم: دکتر کیهان بهمنی
گوینده: رضا عمرانی
تهیه کننده: ژاله محمدعلی

چکیده برنامه هزارتوی داستان ارنست همینگوی 19 فروردین

1400/01/26
|
21:27
دسترسی سریع
هزارتوی داستان