صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فرکانس های شبکه

زمان پخش:24 ساعته

موج اف ام:ردیف 96

موج ای ام:ردیف 107.1

ارتباط با شبکه

آدرس اینترنتی : www[Dot]radiomaaref[Dot]ir

ارتباطات : 02532910551-2

فکس : 02532910553

شماره تماس در هنگام هرگونه قطعی و یا کیفیت نامطلوب صدای رادیو معارف : 0212781

سامانه پیامک : : 30000553

پست الکترونیکی : Radiomaaref[At]irib[Dot]ir