پخش روضه حاج منصور ارضی از رادیو نمایش

رادیو نمایش در برنامه «حسینیه ارگ» مراسم هر روز روضه خوانی حاج منصور ارضی را پخش می كند.

1399/06/03
|
16:44

گزیده مراسم روضه هر روز تكیه لباس فروشان بازار تهران بعد از اذان ظهر، ساعت 13:30 و مراسم مسجد ارگ با روضه خوانی حاج منصور ارضی ساعت 24 از این شبكه رادیویی پخش خواهد شد.

برنامه «حسینیه ارگ» ویژه ماه محرم از رادیو نمایش پخش می شود.

دسترسی سریع