بررسی فعالیت های اخیر معاونت هنری ارشاد در رادیو نمایش

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در برنامه «گیومه» رادیو نمایش درباره فعالیت های اخیر امور هنری وزارت ارشاد توضیح داد.

1399/06/08
|
13:14

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، سیدمحمد مجتبی حسینی درباره فعالیت های اخیر امور هنری وزارت ارشاد گفت: ما باید در بخش های تخصصی به فعالیت ها و رویدادها اهتمام داشته باشیم، از این جهت در معاونت هنری سه محور را در دستور كار قرار دادیم كه شامل ساماندهی اطلاعات اداری و مقرراتی كه به تسهیل فعالیت های اداری كمك می كند، دیگری پرداختن به رویدادها با توجه به مسائل جدید و نهایتا توسعه فعالیتهای هنری در شرایط جدید و البته حمایت از برنامه هایی است كه به صورت آنلاین برای سنجش بازخورد مخاطب مثل جشنواره ها، مراسم و نمایش های آنلاین تببین شد.

وی همچنین در مورد رسیدگی به هنرمندان شهرستان ها گفت: در این خصوص رویكرد ویژه ای به جمع آوری اطلاعات داشتیم كه شامل بررسی گزارش های آماری روزانه از شرایط هنری شهرستان ها است، بیش از 80 درصد افراد عضو صندوق اعتباری هنر از شهرستان ها هستند و رویكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری به عنوان بخشی از این وزارتخانه، تحقق شعار«ایران تهران نیست» است و همچنان پی گیر اوضاع هنرمندان شهرستان ها هستیم كه البته رسیدگی به اوضاع اشخاص حقیقی از وظایف صندوق اعتباری هنر است.

دسترسی سریع