جعفر قناد باشی، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل خاورمیانه، مسائل سیاسی و بین‌الملل در "خادم الرضا" رادیو نمایش:

متاسفانه ما شخصیت های برجسته ای را از دست دادیم اما راه شهیدان گرانقدر ادامه دارد .

1403/03/02
|
14:38

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، وی ضمن اعلام این مطلب افزود: ما در این 45 سال شخصیت های بسیار بزرگی را از دست دادیم ولی هیچگاه این راه متوقف نشده است .
قنادباشی گفت: در دوران شهید آیت الله رئیسی شاهد پیشرفت های زیادی بوده ایم چون ایشان صادقانه علاقه مند بودند كه در هیچ عرصه ای كسی مظلوم واقع نشود و رشد كند.

دسترسی سریع