ماجراهای کروناتیک

مجموعه نمایش های کوتاه آموزشی با محوریت کرونا

نویسندگان مجید حیدری و سیمین بنایی
کارگردان بهرام سروری نژاد
تهیه کننده فرشاد آذر نیا
افکتور نازنین حسن پور

1399/09/22
|
15:08
دسترسی سریع