سال های سنگی از 25 تیر ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سال هاي سنگي

سال های سنگی

🕰️ از 25 تیر ساعت 22:30
🕒 تكرار روز بعد ساعت 2:30 بامداد

📋سردبیر: مجید نظری نسب
🎬 كارگردان: رضا عمرانی
📑نویسنده: مرضیه رشید بیگی
🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
🕹️افكتور: نرگس موسی پور
🎤صدابردار: رضا طاهری، محمدرضا محتشمی
🎞️ تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان
🎭هنرمندان: شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیزمحمدی، بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند، شیوا رفیعیان، مهرداد مهماندوست، محمد آقامحمدی، امیر فرحان نیا، محمد پورحسن، كرامت رودساز، حمید یزدانی، محمد رضاعلی، سعید سلطانی، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر

1401/05/04
|
11:57
دسترسی سریع
سال های سنگی