اشك بدون مرز از 8 مرداد 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اشك بدون مرز

اشك بدون مرز

🕰️ *از 8 مرداد ساعت 23:30*
🕒 *تكرار روز بعد ساعت 3 بامداد*

🎬 كارگردان: *بهرام سروری نژاد*
📑نویسنده: *زهرا كولیوند*
🎧تهیه كننده: *اشرف السادات اشرف نژاد*
🕹️افكتور: *محمدرضا قبادی فر*
🎤صدابردار: *محمدرضا محتشمی*
🎞️ تیزر: *امیر شعیبی*
🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان*
🎭هنرمندان: *عباس شادروان، مرضیه صدرایی، علی اصغر دریایی، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر، مروارید كریم پور، آسیه گرجی، مونا صفی*

1401/05/11
|
13:36
دسترسی سریع
اشك بدون مرز