شب بلند مختار از 15 مرداد ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

شب بلند مختار

شب بلند مختار

🕰️ *از 15 مرداد ساعت 22:30*
🕒 *تكرار روز بعد ساعت 2:30 بامداد*

📋سردبیر: *مجید نظری نسب*
🎬 كارگردان: *فریدون محرابی*
📑نویسنده: *مریم واحد*
🎧تهیه كننده: *اشرف السادات اشرف نژاد*
🕹️افكتور: *نرگس موسی پور*
🎤صدابردار: *مجید آئینه*
🎞️ تیزر: *امیر شعیبی*
🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان*
🎭هنرمندان: *میرطاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، حمید منوچهری، محمد پورحسن، ماكان رضایی پور، عبدالعلی كمالی، امیرعباس توفیقی، محمد رضاعلی، حمید یزدانی، محمدرضا قلمبر، مجتبی طباطبایی، محمد آقامحمدی، فرشید صمدی پور، مسعود زنوزی راد*

1401/05/21
|
18:43
دسترسی سریع
شب بلند مختار