آیینه جادو چهارشنبه ها ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

آيينه جادو

آیینه جادو

🕰️ *چهارشنبه ها ساعت 21*
🕒 *تكرار یك شنبه هفته بعد ساعت 21*

🎚️نویسنده و تهیه كننده:
*محسن جواهری*
🎙️مجری-كارشناس: *سعید اسلام زاده*
📚 با حضور كارشناسان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه:
*محسن سوهانی، محمد لسانی، علیرضا آل داوود، محسن حائری زاده، علیرضا داوودی و…*
🎞️ تیزر: *امیر شعیبی*
🖌️گرافیست: *احسان پیرولیان*

1401/06/01
|
16:03
دسترسی سریع
آیینه جادو